Looking for acronym or abbreviation?
Acronymia.com — dictionary of acronyms and abbreviations

Dictionary of acronyms and abbreviations from VFY to VI

Acronym Definitions
VFY 1
VG 9
VGA 4
VGC 1
VGE 2
VGF 2
VGM 2
VGO 2
VGP 2
VGS 3
VGT 2
VH 7
VHA 3
VHAP 1
VHB 3
VHC 2
VHD 5
VHDL 1
VHDSL 1
VHF 2
VHH 1
VHLL 1
VHN 2
VHO 1
VHP 2
VHRR 1
VHS 4
VHSIC 1
VHT 2
VI 13

(151 — 180 of 411)