Looking for acronym or abbreviation?
Acronymia.com — dictionary of acronyms and abbreviations

Dictionary of acronyms and abbreviations from UAP to UCB

Acronym Definitions
UAP 8
UAPSP 1
UAQI 1
UAR 3
UARG 1
UARP 2
UARS 3
UART 1
UAS 10
UAT 5
UAV 5
UAW 4
UAZ 1
UB 2
UBA 6
UBC 7
UBCM 1
UBD 3
UBI 3
UBIT 1
UBL 2
UBM 3
UBR 2
UBS 3
UBT 2
UBW 2
UC 14
UCA 7
UCAR 1
UCB 4

(31 — 60 of 610)