Looking for acronym or abbreviation?
Acronymia.com — dictionary of acronyms and abbreviations

Dictionary of acronyms and abbreviations from UIDG to ULD

Acronym Definitions
UIDG 1
UIF 4
UIL 3
UIM 2
UIMS 1
UIN 2
UIP 5
UIQ 2
UIR 4
UIS 5
UIT 2
UJC 1
UK 3
UKAEA 3
UKB 2
UKCC 2
UKCCSG 2
UKM 2
UKMO 2
UKP 2
UKS 1
UKST 1
UL 11
ULA 4
ULANA 1
ULB 2
ULC 7
ULCC 3
ULCU 1
ULD 2

(181 — 210 of 610)