Looking for acronym or abbreviation?
Acronymia.com — dictionary of acronyms and abbreviations

Dictionary of acronyms and abbreviations from UGA to UID

Acronym Definitions
UGA 1
UGAMP 2
UGB 2
UGC 6
UGD 2
UGF 2
UGI 3
UGIB 2
UGM 4
UGS 4
UGT 4
UGV 1
UH 5
UHA 1
UHB 2
UHC 4
UHE 2
UHF 2
UHMS 2
UHMWPE 1
UHP 3
UHS 2
UHT 2
UHV 3
UHWM 2
UI 9
UIB 2
UIC 9
UICC 3
UID 8

(151 — 180 of 610)