Looking for acronym or abbreviation?
Acronymia.com — dictionary of acronyms and abbreviations

Dictionary of acronyms and abbreviations from SAYE to SBN

Acronym Definitions
SAYE 1
Sb 40
sb's 2
sb. 1
SBA 16
SBAP 2
SBAS 3
SBB 4
SBC 13
SBCP 2
SBCS 1
SBCX 1
SBD 10
SBDC 1
SBE 6
SBF 2
SBG 2
SBH 4
SBI 6
SBIC 2
SBIR 6
SBIS 2
SBK 3
SBK-ASI 1
SBKKV 2
SBL 6
SBLA 2
SBLI 2
SBM 9
SBN 3

(271 — 300 of 2045)