Looking for acronym or abbreviation?
Acronymia.com — dictionary of acronyms and abbreviations

Dictionary of acronyms and abbreviations from Q to QAMIS

Acronym Definitions
Q 26
Q&A 2
Q-sign 1
Q.B. 2
Q.C. 2
Q.E.D. 2
Q.E.F. 2
Q.F. 1
Q.H. 3
q.i.d. 3
Q.M. 3
Q.S. 2
Q.T. 2
q.v. 3
q2h 2
q4h 3
QA 9
QA/QC 1
QAA 3
QAC 8
QAD 8
QAE 3
QAF 3
QAG 1
QAI 3
QAIP 2
QAL 2
QALY 1
QAM 3
QAMIS 1

(1 — 30 of 233)