Looking for acronym or abbreviation?
Acronymia.com — dictionary of acronyms and abbreviations

Dictionary of acronyms and abbreviations from N/A to NAB

Acronym Definitions
N/A 3
n/b 2
N/E 3
N/P 1
N/T 2
N/V 2
N/V/D/C 1
N1 3
N2 3
N2O 1
N2O5 2
NA 38
NAA 14
NAAACPA 1
NAAB 2
NAACCR 1
NAACP 2
NAADA 2
NAADAC 2
NAAEC 1
NAAF 2
NAAFA 2
NAAG 3
NAAI 2
NAAP 4
NAAQS 2
NAAR 2
NAARS 2
NAAS 6
NAB 10

(31 — 60 of 1623)