Looking for acronym or abbreviation?
Acronymia.com — dictionary of acronyms and abbreviations

Dictionary of acronyms and abbreviations from KEGG to KHN

Acronym Definitions
KEGG 1
KEH 2
KEI 1
KEK 3
KEN 5
KER 2
KERMIT 2
KES 3
KET 2
keV 3
KEW 1
KF 8
KFA 2
KFC 1
KfK 2
KFL 2
KFM 2
KFS 4
kg 4
kg/m3 1
KGB 2
KGC 2
KGD 2
kgf 2
KGPS 2
KGRA 1
KGS 4
KH 3
KHM 2
KHN 3

(61 — 90 of 237)