Looking for acronym or abbreviation?
Acronymia.com — dictionary of acronyms and abbreviations

Dictionary of acronyms and abbreviations from KU to KZU

Acronym Definitions
KU 4
KUB 3
KUM 2
KV 1
KVA 1
KVAR 2
KVB 2
KVG 3
KVMA 2
KVO 1
KVP 3
KVST 1
kw 4
KWD 3
kWe 2
kWh 1
KWIC 1
KWIM 1
KWK 2
KWOC 1
KWS 2
kWt 2
KWU 2
KY 2
KYD 3
KZ 1
KZU 1

(211 — 237 of 237)