Looking for acronym or abbreviation?
Acronymia.com — dictionary of acronyms and abbreviations

Dictionary of acronyms and abbreviations from I/F to IACOMS

Acronym Definitions
I/F 2
I/M 4
I/O 5
I/P 6
I/Q/O 1
I2L 1
I2R 2
I2S 2
IA 46
IA5 1
IAA 13
IAAA 2
IAAC 3
IAACN 1
IAAD 2
IAAE 1
IAAP 3
IAASM 1
IAB 6
IABO 2
IABP 4
IAC 22
IACB 2
IACC 3
IACCP 2
IACE 2
IACG 2
IACI 2
IACO 2
IACOMS 1

(31 — 60 of 1630)