Looking for acronym or abbreviation?
Acronymia.com — dictionary of acronyms and abbreviations

Dictionary of acronyms and abbreviations from IBC to IBSRAM

Acronym Definitions
IBC 22
IBCS 4
IBD 8
IBE 6
IBEC 2
IBEW 1
IBEX 2
IBF 5
IBFN 1
IBG 4
IBGE 3
IBH 2
IBI 4
IBID 2
IBIDS 1
IBIS 3
IBL 2
IBM 7
IBMS 3
IBMTR 1
IBO 4
IBOP 2
IBORAL 1
IBP 11
IBPGR 1
IBR 11
IBRD 2
IBS 14
IBSFC 1
IBSRAM 1

(181 — 210 of 1630)