Looking for acronym or abbreviation?
Acronymia.com — dictionary of acronyms and abbreviations

Dictionary of acronyms and abbreviations from IANDS-France to ...

Acronym Definitions
IANDS-France 1
IANEC 1
IANN 1
IAO 10
IAOPA 2
IAP 27
IAPA 5
IAPAC 1
IAPC 1
IAPD 2
IAPG 2
IAPH 1
IAPM 1
IAPO 2
IAPP 2
IAPPP 1
IAPSO 3
IAQ 1
IAQINFO 1
IAR 9
IARC 4
IARCH 1
IARS 2
IAS 27
IASA 3
IASAP 1
IASC 6
IASH 3
IASI 4
IASIA 1

(121 — 150 of 1630)