Looking for acronym or abbreviation?
Acronymia.com — dictionary of acronyms and abbreviations

Dictionary of acronyms and abbreviations from FACT to FAMSIM

Acronym Definitions
FACT 10
FACTS 3
FAD 18
FADEC 1
FADINAP 1
FADM 1
FAE 7
FAES 3
FAF 8
FAGE 2
FAGS 2
FAH 4
FAI 8
FAIA 2
FAIC 2
FAIMS 2
FAIO 2
FAIR 3
FAIS 2
FAK 3
FAL 3
FALCAP 1
FAM 17
FAMA 3
FAME 4
FAMIS 5
FAMOS 2
FAMOUS 1
FAMS 3
FAMSIM 1

(61 — 90 of 1083)