Looking for acronym or abbreviation?
Acronymia.com — dictionary of acronyms and abbreviations

Dictionary of acronyms and abbreviations from AAAM to AACT

Acronym Definitions
AAAM 4
AAAP 3
AAAR 7
AAAS 5
AAASA 1
AAB 5
AABA 3
AABB 1
AABC 3
AABM 2
AABP 1
AABS 2
AABW 1
AAC 27
AAcA 20
AACAP 1
AACB 5
AACC 12
AACD 5
AACE 11
AACN 3
AACP 8
AACR 7
AACR2 1
AACRAO 1
AACRII 1
AACRO 2
AACS 9
AACSB 3
AACT 3

(91 — 120 of 2259)