Looking for acronym or abbreviation?
Acronymia.com — dictionary of acronyms and abbreviations

Dictionary of acronyms and abbreviations from AALAS to AAOE

Acronym Definitions
AALAS 1
AALE 1
AALL 3
AALPS 1
AALS 2
AAM 16
AAMA 5
AAMAS 2
AAMC 3
AAMD 3
AAMFT 1
AAMI 3
AAMM 1
AAMOF 1
AAMP 2
AAMR 1
AAMRL 1
AAMS 3
AAMSI 1
AAMSR 2
AAMT 5
AAMVA 2
AAN 7
AaNA 4
AANP 3
AANS 2
AANWR 1
AAO 11
AAOA 2
AAOE 1

(181 — 210 of 2259)