Looking for acronym or abbreviation?
Acronymia.com — dictionary of acronyms and abbreviations

Dictionary of acronyms and abbreviations from AACTE to AAFSE

Acronym Definitions
AACTE 1
AAD 11
AADA 3
AADC 3
AADD 6
AADE 3
AADM 2
AADN 2
AADR 1
AADS 1
AADT 3
AAE 18
AAEA 2
AAEC 2
AAEE 2
AAEM 5
AAEP 1
AAES 3
AAF 9
AAFA 2
AAFC 2
AAFCE 2
AAFCO 2
AAFI 1
AAFld 1
AAFNE 2
AAFP 4
AAFPRS 1
AAFS 5
AAFSE 1

(121 — 150 of 2259)